poniedziałek, 29 grudnia 2008

"rocznie w samych Stanach Zjednoczonych powstaje ponad 11000 filmów pornograficznych, podczas gdy filmów niepornograficznych, realizowanych przez filmowe studia, niecałe 400. Wpływy amerykańskiego przemysłu pornograficznego wahają się od 10 do 14 miliardów dolarów rocznie, co dorównuje ekonomicznym obrotom amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego."

niniejszym, aby pokazać, że zaglądają tu sami mądrzy ludzie, proponuję otwarcie pierwszej burzliwej dyskusji na platformie ows-u dotyczącej właśnie porno i jego miejsca w sztuce. przeczytajcie artykuł z witryny i mówcie.