wtorek, 25 listopada 2008

Drogi Przyjacielu,
Jest to pozdrowienie z WEAUOT LTD., Jeden z wielkich hurtownik i detalista elektryczne China.We g?ównie w sprzeda?y produktów elektrycznych, takich jak cyfrowe aparaty fotograficzne, telefon komórkowy, telewizor LCD, xbox, Laptopy, DV, Mp4, GPS, odwied? nasz? stron? internetow?: www.tradebon.com znale?? co? mo?e i zainteresowanych prosimy o kontakt z nami swobodnie, je?li masz jakiekolwiek pytania, b?dziemy oferowa? bardziej konkurencyjne ceny i najlepsze us?ugi dla biznesu wspó?pracy z Tob? / Twojej firmy.
relacja z turnieju jednego wiersza im. Rafała Wojaczka
polecam na niedzielny wieczór