niedziela, 5 października 2008

ows posłusznie donosi, że stało się, jak czytelnicy wywróżyli - nike 2008 dla tokarczuk za 'biegunów'